Mobil omslagsbild

Handlingsplan mot våld och droger

Vessigebro Gymnastikförening har en handlingsplan mot våld och droger. Vi accepterar inte missbruk eller förekomst av droger, som alkohol, snus och narkotika. Vi accepterar inte heller verbalt eller mentalt våld i vår verksamhet.

Vår handlingsplan omfattar alla våra medlemmar, ledare och funktionärer i samband med våra träningspass. Likaså vid föreningsaktiviteter som jubileums- och idrottsfestligheter, uppstarts-och kursdagar, utflykter, med mera.

Vår handlingsplan i ett tidigare utförande finns med som bilaga till våra stadgar sedan 2003 och föredras av ordföranden vid årsmötet. Information lämnas också av ledarna när vi börjar träningsterminerna.

Vid missbruk av droger eller våld skall ledaren och/eller ordföranden diskutera händelsen med personen/personerna och åter med eftertryck redogöra för vår inställning. Gäller det barn/ungdomar kontaktas föräldarna.

Denna handlingsplan har arbetats fram av styrelsen. 

Vessigebro Gymnastikförening
Anna-Karin Alexandersson
ordförande